Søk
Close this search box.
Åpningstider  |  Ons 10-18  |  Tor 10-20  |  Fre 10-18  |  Lør 09-16

Smitteverntiltak på Automessen

Veileder for smittevernstiltak

Ved å innføre tiltak for smittevern, skal handelsmesser på Norges Varemesse kunne holde åpent og ta imot kunder og utstillere. Norges Varemesse har iverksatt utarbeidelse av en smittevernveilder sammen med NHO og sent til høring.

Det er stor forskjell mellom en handelsmesse og andre store arrangement. For eksempel samler en konsert tusenvis av mennesker samtidig på et begrenset areal, mens en handelsmesse er mer sammenlignbart med et kjøpesenter, med tilsvarende åpningstider og varer i flere dager. Derfor har vi god tro på Automessen i 2021 og planlegger for en trygg gjennomføring.

Kjennetegn for en handelsmesse:

• kunder går rundt og besøker flere forskjellige stands, på tilsvarende måte som kunder besøker flere butikker på et kjøpesenter.

• handelsplasser der det bedrives kjøp og salg av varer og tjenester.

• har tilsvarende åpningstider som et kjøpesenter og varer i flere dager.

• ingen aktiviteter eller happenings som skaper folkeansamlinger, noe som gir et kontinuerlig bevegelsesmønster gjennom handelsplassen.

Tiltak som gjør våre handelsmesser tryggere å besøke enn kjøpesenter:

• Alle besøkende må registrere seg og kjøpe billett online på forhånd. Ingen fysisk billettsalg ved inngang.

• Vurdere tiltak for å begrense antall personer som kommer samtidig, for eksempel ved å dele opp billettsalg i tidsperioder.

• Utsendelse av informasjon om smitteverntiltak til alle kunder i forkant av besøk.

• Navneliste på ansatte, utstillere, kunder, for potensiell senere smittesporing.

• Informasjon om besøkende og gjester oppbevares i 2 uker til bruk for eventuell smittesporing. Smittesporing skjer i samarbeid med kommuneoverlegen.

Norges Varemesse har iverksatt utarbeidelse av en smittevernveilder sammen med NHO og sent til høring. Den er under utarbeidelse og oppdateres fortløpende.
Oppsummering av tiltak:

• Syke gjester, besøkende og ansatte skal holde seg hjemme.

• Gjester, besøkende og ansatte som blir syke mens de er til stede, skal gå hjem så snart det er mulig.

• Ingen fysisk billettsalg ved inngang. Alle besøkende må kjøpe billetter online på forhånd.

• Utsendelse av informasjon om smitteverntiltak til alle påmeldte gjester og besøkende i forkant av besøk.

• Oppfordre besøkende om hyppig håndvask/hånddesinfeksjon ved ankomst.

• Åpne alle inngangsdører slik at det er færre kontaktpunkter.

• Avstandsmerking i mulige kø områder.

• Økt hyppighet av renhold på overflater og berøringspunkter.

• Tilgjengeliggjøring av hånddesinfeksjon på sentrale plasser.

• Legge til rette for 1 meter avstand mellom bordene i restaurantene.

• Ikke tillatt å selge mat fra handelsboder.

• Plakater med anbefaling om å unngå kødannelser.

• Begrensning på antall besøkende på hver handelsstand.

• Begrensning på 5 personer per bord i restaurantene.

• Ekstra vakthold som sørger for at retningslinjene overholdes.

• God opplæring av alle ansatte i alle smittevernrutiner. I tillegg til opplæring bør rutinene henges opp på relevante steder.

• Navneliste på ansatte, utstillere, deltagere, for potensiell senere smittesporing.

• God opplæring av ansatte, hvor rutiner gjøres kjent.

• Informasjon om besøkende og gjester oppbevares i 2 uker til bruk for eventuell smittesporing.

• Smittesporing skjer i samarbeid med kommuneoverlegen.