PROGRAM 2022

Parallelt med utstillingene legger vi opp til et bredt timesseminarprogram.

Programmet blir oppdatert kontinuerlig.